Bli språkassistent i Spania!

Bli språkassistent i Spania!

Fra 30 januar til 15 april 2020 åpnes det for søknader til stillinger som språkassistenter i Spania!

Dette er et program for utenlandske studenter som er i det siste året av utdanningen sin, eller nylig har fullført et studie.
Assistentene vil hjelpe lærere på barne- og ungdomsskoler som underviser på engelsk, og siden man i Spania har flere fag med tospråkling undervisning er det ikke bare engelsktimer man kan være assistent i.

Språkassistentene tar med seg sin bakgrunn og kultur til klasserommet, og hjelper lærerene med å planlegge og gjennomføre undervisningen. Slik lærer man ikke bare å bli en bedre pedagog og kommunikator, men får også oppleve det å bo og arbeide i Spania.

Dette programmet er et initiativ fra det spanske utdanningsdepartementet. Programmet er åpent for studenter fra alle fagretninger, men kunnskap om pedagogikk og språk er en fordel. Man trenger ikke å ha engelsk som morsmål for å søke eller delta i programmet, men man bør ha et visst nivå i engelsk. Å snakke spansk er ikke et krav, men kandidater bør kunne kommunisere på spansk på et grunnleggende nivå.

Som språkassistent får man et stipend fra den spanske staten som skal dekke bo- og levekostnader, og man får også dekket helseforsikring i Spania. Språkassistentene får et introduksjonskurs når de kommer til Spania, og etter endt opphold får man et offisielt sertifiseringsbevis fra de spanske utdanningsautoritene.

Ta kontakt med Eva González Abad ved det spanske utdanningskontoret i Norge for mer informasjon på epost: eva.gonzalez@educacion.gob.es

Link til søknadsportalen