Har du hørt om FNs bærekraftsmål?

Har du hørt om FNs bærekraftsmål?

Promoteringen av FNs bærekraftsmål er en av UNICEFs viktigste oppgaver. I år arbeider Spansk Festival og UNICEF sammen for å øke kunnskapen og fokuset på bærekraftsmålene blant skoleelever i Norge. 

Bærekraftsmålene skal hjelpe oss med å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker uten å ødelegge for dem som kommer senere. Det var FNs generalforsamling som utarbeidet innholdet som består av 17 forskjellige mål og tar sikte på å være gjennomført innen 2030.

For at vi skal klare å nå målene innen 2030 er det viktig at alle legger inn en innsats. Alle kan gjøre en forskjell! Under kan du se en video av UNICEF som viser hva barn og unge har gjort for å bidra rundt om i verden

 

For å se flere av UNICEFs videoer eller få mer informasjon om bærekraftsmålene, klikk her: www.unicef.no/barn-og-unge/fns