Sammen for et globalt språk

Vi venter på deg i 2019!

HVA ER DEN SPANSKE FESTIVALEN?

Hvert år feirer vi det spanske språket i fellesskap med ulike aktiviteter for spanskstudenter i Norge. En uke er dedikert til deg hvor du kan delta med skolen din.

Videon til venstre er en introduksjonsfilm for videokonkurransen for VGS elever i Oslo og Akershus. Mer informasjon om plakatkonkurransen og videokonkurransen kan finnes lenger ned på denne siden. 

Takk for at du deltar!

SPANSK FESTIVAL 2018

Highlights

Cirk About It

Hovedbibliotek

SPANSK FESTIVAL ER FNs BÆREKRAFTSMÅL

Promoteringen av de Forente Nasjoners mål for bærekraftig utvikling er sentralt i ambassadens arbeid. Målene er essensielle for å nå FNs agenda for 2030 og i år, som i fjor, skal et av fokusområdene for Spansk Festival være bærekraftsmålene, og mer spesifikt mål nummr 4 om God Utdanning.

MAKING-OF SPANSK FESTIVAL 2018

Realiseringen av videoen fra Spanish Festival 2018 ble ikke gjort uten anstrengelse … og latter!

Vi håper du liker det!

VIDEOKONKURRANSE

Vi presenterer videoinnsamlingen av alle videoene som ble presentert av studentene i de ulike institusjonene i Oslo og Akershus som deltok i konkurransen for å fremme målene for bærekraftig utvikling.

Gratulerer og mange takk for at du deltar!

VIDEOVINNERE

1. PLASS

2. PLASS

3. PLASS

PLAKATKONKURRANSE

Elever fra ulike ungdomsskoler i Oslo deltok i en plakatkonkurranse for å fremme FNs bærekraftsmål. Plakatene ble presentert på Deichman Hovedbiblioteket og Deichman Majorstuen.

HVOR?

ARRANGØRER

Embajada-Venezuela

SAMARBEIDSPARTNERE