HVA ER VELG SPANSK?

Velg Spansk er en informasjonsportal om det spanske språket og høyere utdanning i Spania. Her finner du informasjonen du trenger for å utvikle dine spanskkunnskaper og dine studier i Spania. Klikk og lær!

ie

IE University Announces Kistefos Young Talented Leader Scholarships Program

DSC02198

Den europeiske språkdagen 2019

hablas español

 If you want a language that will open up whole continents to you, Spanish is your best bet

HVORFOR LÆRE SPANSK?

Visste du at spansk er det nest mest talte morsmålet i verden? At det er det tredje mest brukte språket på internett og det andre på sosiale medier? Hvis du vil vite mer om språkets  betydningen globalt eller ønsker å lære det,  klikk her!

Instituto_cervantes_logo

Kjenner du Cervantes-instituttet? Cervantes-instituttet er en offentlig institusjon i Spania opprettet for å fremme læringen og bruken av spansk globalt, samt å bidra til formidlingen av de hispaniske kulturene i verden. Instituttet opererer i dag i 44 land på fem kontinenter.

Hvis du er nysgjerrig på instituttets funksjoner og mål, klikk her.

logo DEL

De spanske DELE diplomene er offisielle titler som akkrediterer graden av kompetanse og mestring av det spanske språket. De blir tildelt av Cervantes-Instituttet på vegne av departementet for Utdanning, Kultur og Sport i Spania. Eksamenene er utformet i henhold til retningslinjene i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) og dekker alle nivåene som er omtalt i rammeverket.

SIELE er den første internasjonalt anerkjente digitale sertifiseringen for spanske språkkunnskaper. Blant institusjonene som anerkjenner SIELE er Instituto Cervantes i Spania, Universidad Nacional Autónoma de México i Mexico, Universidad de Salamanca i Spania og Universidad de Buenos Aires i Argentina.

logo

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) er en organisasjon med ansvar for å sikre norske studenters interesser ved å gi objektiv veiledning om studiemuligheter i utlandet.

Hvis du vil vite mer om deres aktiviteter, konferanser og tilbud om gratis veiledning i forbindelse med studier i utlandet, klikk her.

Bli språkassistent i Spania!

Snart åpnes det for søknader til stillinger som språkassistenter i Spania! Dette er et program for utenlandske studenter som er i det siste året av utdanningen sin, eller nylig har fullført et studie. Assistentene vil hjelpe lærere på barne- og ungdomsskoler som underviser på engelsk, og siden man i Spania har flere fag med tospråkling undervisning er det ikke bare engelsktimer man kan være assistent i.

Språkassistentene tar med seg sin bakgrunn og kultur til klasserommet, og hjelper lærerene med å planlegge og gjennomføre undervisningen. Slik lærer man ikke bare å bli en bedre pedagog og kommunikator, men får også oppleve det å bo og arbeide i Spania.

Dette programmet er et initiativ fra det spanske utdanningsdepartementet. Programmet er åpent for studenter fra alle fagretninger, men kunnskap om pedagogikk og språk er en fordel. Man trenger ikke å ha engelsk som morsmål for å søke eller delta i programmet, men man bør ha et visst nivå i engelsk. Å snakke spansk er ikke et krav, men kandidater bør kunne kommunisere på spansk på et grunnleggende nivå.

Som språkassistent får man et stipend fra den spanske staten som skal dekke bo- og levekostnader, og man får også dekket helseforsikring i Spania. Språkassistentene får et introduksjonskurs når de kommer til Spania, og etter endt opphold får man et offisielt sertifiseringsbevis fra de spanske utdanningsautoritene.

Ta kontakt med Eva González Abad ved det spanske utdanningskontoret i Norge for mer informasjon på epost: eva.gonzalez@educacion.gob.es

Fremmedspraaksenteret

Senterets formål er å bidra til at nasjonale utdanningsprosjekter gjennomføres slik at alle barn, ungdommer og voksne får en rettferdig, tilstrekkelig og inkluderende fremmedspråklig undervisning av høy kvalitet.

Folkeuniversitetet Øst er en ideell organisasjon med mer enn 150 års historie, og hovedformålet er å bidra til like muligheter og gjøre kunnskap tilgjengelig for alle. Yrkesopplæringssykluser tilbys i ulike fagområder, blant annet kunstkurs, fritid og språk som spansk, hvor det er fra nivå A1 til B2. Disse kursene kan gjøres ansikt til ansikt og på avstand.