Kjenner du Foreningen av spanske forskere i Norge?

Kjenner du Foreningen av spanske forskere i Norge?

Foreningen av spanske forskere i Norge er en forening knyttet til forskning og ble opprettet som en plattform for spanske forskere bosatt i Norge.

Deres mål er å fungere som et profesjonelt nettverk som fremmer kommunikasjon mellom spanske og norske vitenskapssamfunn og formidler og knytter den vitenskapelige aktiviteten blant medlemmene i foreningen.

Denne foreningen er også en del av RAICEX (Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior)

Du kan finne mer informasjon på deres hjemmeside: https://sfnoieno.wordpress.com/