ELE-konferansen i Riga

ELE-konferansen i Riga

27. og 28. oktober 2018 vil den fjerde konferansen til ELE bli holdt på det Latviske Akademiet for Kultur (Teaterhuset, Zirgu Pasts)

Konferansen er rettet mot lærere som underviser spansk som fremmedspråk og profesjonelle fra andre felt som er interessert i språklæring. Formålet er å opprette en felles møteplass der fagfolk som underviser Spansk kan samles og støtte den kontinuerlige opplæringen av lærere, samt utveksling av erfaringer.

For mer informasjon, trykk her: https://jornadaseleriga.wordpress.com/contacto-y-direcciones/