Spania er den mest populære destinasjonen for Erasmus-utveksling

Spania er den mest populære destinasjonen for Erasmus-utveksling

I følge nye data fra Europakommisjonen er Spania nå den mest populære destinasjonen for Erasmus-utveksling.

Erasmus+ programmet er et EU-program for å støtte studenter som ønsker å dra på utveksling til og ha praktikantstillinger i andre EU-land. Programmet støttet i skoleåret 2016-2017 800 000 studenter. Det samme året var Spania den mest populære destinasjonen, og mottok 47,138 av de 800 000 studentene.

Om du øsnker å lese mer om Spania som Erasmusdestinasjon, klikk her

Om du ønsker å lese mer om Erasmusprogrammet, klikk her