Spanske forskere bidrar til fremskritt innen oppladbare kalsiumbatterier

Spanske forskere bidrar til fremskritt innen oppladbare kalsiumbatterier

I juli demonstrerte forskerne fra Institutt for materialvitenskap i Barcelona levedyktigheten av elektrokemisk utvinning av kalsium fra et metalloksid som kan brukes som katode i batterier. Studien ble utført i samarbeid med Toyota Motor Europe og de har sammen tatt patent på prosjektet.

Du finner undersøkelsen på følgende link: “Electrochemical calcium extraction from 1D-Ca3Co2O6”. Dalton Transactions, julio 2018. DOI: 10.1039/C8DT01754A