Vil Madrid bli Europas hovedstad for kvinner?

Vil Madrid bli Europas hovedstad for kvinner?

I 2020 arrangere Santander WomenNOW Konferansen med et mål om å gjøre Madrid til en Europeisk hovedstad for kvinner. Konferansen som finner sted mellom 28. og 30. mars har den hensikt å gi alle kvinner en stemme for å adressere de utfordringer de møter i hverdagen.

I følge arrangørene er konferansen «et nødvendig forum som feirer mangfold og beskytter den likestilling mellom menn og kvinner». Arrangementet vil invitere ledere fra en mengde europeiske og spanske institusjoner, som vil presentere sine opplevelser rundt lederskap, seksuell vold, «The Glass Ceiling», innovasjon og mer.

Besøk WomenNOW sine nettsider for informasjon på både spansk og engelsk.