Den internasjonale dagen for utdanning, 24 Januar

Den internasjonale dagen for utdanning, 24 Januar

Det er den internasjonale dagen for utdanning! I desember 2018 vedtok FNs generalforsamling at den 24 Januar skal være den offisielle dagen for utdanning. God Utdanning er også en del av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, noe den Spanske Ambassaden setter stort fokus på.

For at verdens samfunn skal utvikle seg så må vi sikre universiell utdanning av god kvalitet for alle. I dag er det fortsatt 262 millioner barn som ikke går på skole, 617 millioner barn kan ikke lese, og mindre enn 40% av jenter i Afrika nord for Sahara fullfører skolen på ungdomskolenivå. Det ligger med andre ord mye arbeid forran oss.

Les mer om den internasjonale dagen for utdanning her