Norske ungdomsskole- og VGS-elever velger spansk!

Norske ungdomsskole- og VGS-elever velger spansk!

Omtrent halvparten av norske elever som velger et tredje språk på ungdomsskolen velger spansk. det gjør spansk til det mest populære språket blant elever ved grunnskolen i Norge. På norske videregående skoler er også spansk det mest populære valgspråket.

Den spanske ambassaden i Oslo jobber hardt med å fremme det spanske språket i Norge, og disse tallene fra Udir og Statistisk Sentralbyrå (SSB) bekrefter verdien denne innsatsen har. 

Les mer her